Architektonické riešenie

Zásadou vykonávané obnove bytových domov je sledovanie určitého charakteru lokality a individuality architektonického riešenia v rámci sídliska, čo prispieva k identifikácii obyvateľov s ich bydliskom a následne k lepšej orientácii. Obnova nespočíva iba v modernizácii panelových objektov, ale týka sa celého obytného prostredia sídliska - zelene, verejných priestorov, komunikácií, parkovania, zariadenia pre voľný čas a pod. Cieľom je predovšetkým spokojnosť obyvateľov a možnosť plnohodnotného života v mieste svojho bydliska.

Štúdia obsahuje riešenie farebnosti objektu, materiálové charakteristiky na základe požiadavky investora, návrhy reagujú na súčasnú situáciu okolitej zástavby, popr. na koncept celého sídliska.

 

 

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti