Autorské dozory projektanta

Musíme konštatovať, že autorský dozor sa Slovensku využíva len minimálne. Čo samozrejme následne vedie k tomu, že pri realizácii je nedostatočná kontrola realizačnej firmy. Treba sa zamyslieť nad tým či je lepšie riešiť prípadné problémy počas realizácie alebo pri reklamácii??? V praxi autorský dozor je schopný investorovi ušetriť tiež nemalé finančné prostriedky. A v neposlednom rade kontrolovať aby na stavbe boli použité materiály a technológie ktoré si vybral investor.
V Českej republike sa Autorský dozor využíva úplne bežne, výsledkom čo je aj vyššia kvalita realizácie stavieb ale hlavne menší počet reklamácií.
 

Činnosti Autorského dozora:  

  • účasť na kontrolných dňoch zvolávaných objednávateľom
  • kontrola súladu realizácie s projektovou dokumentáciou
  • kontrola kvality realizácie
  • poskytovanie vysvetlení potrebných na spracovanie dielenskej dokumentácie výrobkov
  • dohľad nad priebehom skúšobných montážou, potrebných skúšok a kontrol
  • spolupráca s technickým dozorom investora pri riešení problémov s dodávateľom stavby
  • kontrola materiálov a technológií
  • prípadná spolupráca s generálnym dodávateľom stavby na technickom riešení detailov
  • zápisy do stavebného denníka

 

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti