O spoločnosti KOBD Slovakia s.r.o.

kobd Po dlhoročných skúsenostiach v odbore stavebníctva a hlavne v oblasti komlexnej obnove bytových domov sme sa rozhodli  založiť medzinárodnú spoločnosť KOBD (komplexná obnova bytových domov). Na slovenskom trhu sme zaregistrovaní pod obchodným menom: KOBD Slovakia s.r.o. zo sídlom v Banskej Bystrici, a na českom trhu sme zaregistrovaní pod obchodným menom: KOBD s.r.o. zo sídlom v Prahe.

K tomuto rozhodnutiu nás priviedla súčasná situácia vo stavebníctve, a hlavne požiadavky investorov na profesionálny prístup a nezávislosť, ktorá sa v súčasnej dobe úplne vytráca. Dominantnou činnosťou, ktorou sa spoločnosť zaoberá sú: projektová, inžinierska činnosť, realizácia stavieb, dozorovanie a kontrola kvality realizácie, a finančné poradenstvo v odbore stavebníctva.

Spoločnosť KOBD chce od samého začiatku vystupovať ako nestranná a nezávislá. Nestrannosťou je myslené zabezpečiť investorovi možnosť výberu zo širokého spektra materiálov, technológií a navrhnúť to, čo je pre potreby investora najvhodnejšie a finančne najvýhodnejšieĎalej je našou prioritou vystupovať úplne nezávisle a objektívne posudzovať dodávateľa stavieb tak, aby prebehla realizácia k spokojnosti investora.

Hlavným cieľom spoločnosti KOBD je spokojný investor, ktorý je pre nás vždy na prvom mieste. Tento cieľ chceme dosiahnuť profesionálnym a individuálnym prístupom k investorovi, a zároveň zabezpečením všetkých dokumentov a činností v maximálnej kvalite tak, aby to viedlo k úspešnému prevedeniu diela .

 

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti