Pomoc s výberom úverujúcej banky

V prípade potreby sme schopní zabezpečiť komplexné financovanie diela. Našou prácou je len odborná asistencia a príprava podkladov. Je logické, že samotné rozhodnutie zostáva vždy na investorovi (nemôžeme predsa rozhodovať o cudzie finančné prostriedky). Je ale dôležité si uvedomiť, že spravnym výberom financovania je možné ušetriť veľké finančné prostriedky, a preto sa profesionálna príprava určite vyplatí.
 
Služba zahrnuje:
  • spracovanie výziev na oslovenie jednotlivim bankovým ústavom
  • vyhodnotenie ponúk podľa stanovených kritérií
  • predkladanie ponúk objednávateľovi s odborným vysvetlením
  • prezentácia výsledkov výberového konania včetne video projekcie na členskej schôdzi

 

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti