Projektové dokumentácie

Projektová dokumentácia je základom každej stavby. Je jedno či sa bavíme o novostavbe alebo len o rekonštrukciu stavby. Úspešná realizácia a kvalita stavby alebo rekonštrukcie, je priamo závislá na kvalite Projektovej dokumentácie. Musíme si uvedomiť, že „projekt“ nemá slúžit len na získanie stavebného povolenia (ako je bežné na Slovensku), ale hlavne slúžiť ako zadávacia dokumentácia pre realizáciu diela a podklad pre výber dodávateľa.

Spracovanie projektovej dokumentácie je v súlade so zákonmi a vyhláškami v platnom znení.

Obsah projektovej dokumentácie:

  • textová časť - sprievodná správa, súhrnná technická správa, technická správa
  • výkresová časť - situácia, pohľady, pôdorysy, rezy, detaily
  • statická časť
  • požiarne bezpečnostné riešenie
  • zásady organizácie výstavby
  • spracovanie architektonického a farebného riešenia
  • tepelne technické posúdenie
  • preukaz energetickej hospodárnosti budovy
  • výkaz výmer
  • prerokovanie dokumentácie s objednávateľom

 

 Cena projektu od 1099 euro!!!

V prípade realizácie našou firmou projekt ZDARMA!!!

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti