Spolupráca pri výberovom konaní na dodávateľa stavby

Sme objektívne nezávislou spoločnosťou, ktorá si zakladá na zabezpečenie transparentného výberového konania, ktoré zahŕňa technickú, administratívnu a organizačnú pomoc s výberom generálneho dodávateľa stavebne montážnych prác. Našou prácou je len nezávislé odborné posúdenie ponúk a asistencia v technických veciach, samotný výber dodávateľa je vždy na investorovi (logicky sú to investorom investované finančné prostriedky).

V praxi sa stáva bežné, že realizačné firmy sa snažia zameniť technológie za menej kvalitné alebo s kratšou životnosťou. V podstate vedome poškodia investora a samozrejme vyťažia lepší zisk pre seba na úkor životnosti diela. Takéto a iné ďalšie praktiky naši odborníci, sú schopní odhaliť už z samotných ponúk a predísť tým prípadným problémom na stavbe.

Služba zahrunuje:

  • spracovanie výziev na oslovenie jednotlivých záujemcov
  • zabezpečenie účasti projektanta vo výberovej komisii
  • odborná pomoc s posúdením jednotlivých ponúk
  • obstaranie zápisnice z rokovania hodnotiacej komisie
  • odovzdanie všetkých administratívnych podkladov zadávateľovi

 

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti