Spracovanie žiadostí o štátne dotácie ( ŠFRB a iné)

V prípade potreby sme schopní zabezpečiť financovanie diela. Kde v prvom rade sa snažíme o maximálne využitie štátnych dotácií. Sme schopný zabezpečiť, od odborného poradenstva až po samotné vypracovanie a podanie žiadostí na príslušný odborný úrad. Celý proces prebieha za spoluúčasti investora, tak aby mal prehľad o možnostiach financovania a mohol si poprípade vybrať to najvýhodnejšie riešenie.

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti