Technická štúdia revitalizácie

Chcete zatepliť objekt? Ale máte otázky typu: Koľko Nás to bude stáť? Dostaneme dotáciu od štátu? Aký rozsah rekonštrukcie zvoliť (napr. balkóny áno - nie, strechu zatepliť áno - nie?). Má zmysel zatepľovať vôbec Náš dom? Akú hrúbku izolantu zvoliť 10cm alebo 12cm? Aký zvoliť zatepľovací systém? Zatepliť s polystyrénom alebo minerálnou vatou? Aká bude úspora po zateplení?
 

Na tieto a mnoho dalšie otázky Vám dá odpoveď Technická štúdia revitalizácie. Jedná sa o stavebne technické posúdenie objektu, ktoré poskytuje prehľad možných riešení pri komplexnej obnove objektu. Pre maximálnu presnosť štúdie je pred spracovaním vykonaní vizuálny prieskum objektu, vrátane podrobné fotodokumentácie. Prieskum objektu vykonáva skúsený projektant ktorý u každého objektu individuálne zhodnotí rozsah prieskumu (napr. prevedenie sond a pod.). Súčasťou štúdie je predbežný rozpočet projektanta a rozbor investičných nákladov s alternatívami investičných možností s využitím dotačných titulov.

Ako bonus k štúdii Vám poskytneme odbornú prezentáciu vrátane video projekcie priamo u Vás, na bytovom dome. Kde skúsený projektant poskytne informácie o  navrhnutom technickom riešení. Ďalej predstaví rozbor investičných nákladov vrátane možností financovania a využitia štátnych dotácií..

Technická štúdia revitalizácie slúži investorovi ako jeden z podkladov pri tvorbe projektovej dokumentácie a zároveň detailne popisuje rozsah opravy objektu.

Hlavnými výstupy štúdie sú:

 • Upresnenie rozsahu práce
 • Návrh technológií a technologických postupov
 • Predbežný rozpočet projektanta
 • Ekonomické hodnotenie stavby
 • Výška finančných prostriedkov poskytnutých z dotačných titulov

Obsah štúdie:

 • Technická správa obsahujúca posúdenie súčasného stavu objektu
 • Návrh nových riešení obnovy bytového domu
 • Ekonomické posúdenie navrhnutých riešení
 • Fotodokumentácia stavu súčasného objektu

Štúdia zahrňuje posúdenie:

 • Založenie objektu (základy)
 • Nosných konštrukcií
 • Obvodového plášťa
 • Strešného plášťa
 • Výplňových otvorov (okná, dvere, vstupy..)
 • Lodžií a balkónov
 • Vnútorných konštrukcií

V prípade záujmu investora je možné do štúdie previesť posúdenie ďalších konštrukcií a inštalácií. Jedná sa napríklad o:

 • Elektroinštalácie – silno prúdu, slabo prúdu
 • Vodovod a kanalizáciu
 • Plynovod
 • Vzduchotechnika
 • Výťahy
 • Solárne kolektory
 • Tepelné čerpadlá
 • Požiarna bezpečnosť

Pokiaľ máte záujem o Technickú štúdiu revitalizácie pre Váš dom, neváhajte a kontaktujte nás. Naši odborníci Vám radi poskytnú odbornú pomoc ako postupovať (prvá konzultácia je vždy bezplatná).

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti