Tepelne technické posúdenie

Ekonomickou nutnosťou majiteľov nehnuteľností je znalosť nákladov na energie a najmä hospodárenie s teplom. Výpočty úspor objektu vychádza metodicky z STN o prestupu tepla viacvrstvovou konštrukciou, priebehu teplôt v konštrukcii a potreby tepla pre vykurovanie. Tento výpočet je podkladom pre zvolenie vhodných opatrení.

Obsah posudku:

  • komplexné hodnotenie obálky budovy v pôvodnom a navrhovanom stave
  • energetický štítok obálky budovy
  • preukaz energetickej hospodárnosti budovy

 

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti