Zabezpečenie stavebného povolenia a ohlásenie

Zaistenie stavebného povolenia a oznámenia alebo nariadenia prebieha na základe splnomocnenia od investora. Vybavenie prebieha v súlade s aktuálne platnou legislatívou.
 
Služba zahŕňa:
  • prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušným odborom výstavby
  • podanie žiadosti o stavebné povolenie vrátane všetkých požadovaných stanovísk dotknutých orgánov
  • zabezpečenie stavebného povolenia s nadobudnutou právoplatnosťou

 

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti