Zateplenie

Zateplenie bytových domov na Slovensku je veľmi rozšírené. V podstate sa zatepľuje jeden bytový dom za druhým. Ale bohu žiaľ zateplenie veľakrát je chápané iba ako nalepenie izolantu (najčastejšie polystyrén) za účelom dosiahnutia úspor na energiách. Málokto sa zamyslí nad tým, že o koľko vôbec predĺžime životnosť bytového domu zateplením. Alebo či je vôbec vhodný pre daný dom použiť ako izolant polystyrén, či by nebolo lepšie použiť minerálne vlákno (NOBASIL). Kvalita prevedenia zateplenia bytových domov je u nás strašne nízka, následkom čoho je to, že niektoré objekty majú problémy už po pár rokoch po realizácii. (plesne na fasáde a v bytoch, zatekanie do objektu atď.) V západných štátoch EU napr. v Nemecku sa bežne predlžuje životnosť objektu po obnove (zateplení) až o 35-45 rokov, len pre porovnanie u nás na Slovensku to je max 15-20 rokov.


Všetko záleží na tom, aké podklady (projektová dokumentácia, prieskumy) boli vypracované pre daný bytový dom a aké boli navrhnuté technológie pred realizáciou. Obecne platí, že ku každému bytovému domu by sa malo pristupovať individuálne a navrhnúť technické riešenie také, ktoré hlavne splní požiadavky investora. Samozrejme na to aby sa investor mohol rozhodnúť pre dané riešenie musí dostať dostatočné informácie o možných technických a technologických postupoch. Je veľký predpoklad, že investor v odbore komplexnej obnove bytových domov nie je „zorientovaný“ a preto je potrebný profesionálny prístup spoločnosti ktorá spolupracuje na príprave obnove bytového domu.


Naša spoločnosť je schopná garantovať profesionálny a individuálny prístup ku každému investorovi. Už pri návrhu projektovej dokumentácie používame moderné a kvalitné technológie. Navrhujeme len technologické postupy a materiály prevzaté prevažne z Nemecka, u ktorých je životnosť niekedy až trojnásobne vyššia ako pri technológiách použitých bežne u nás. Ako samozrejmosť je pre nás špičkové vybavenie či už na technickej alebo profesionálnej úrovni. Následkom čoho objekty pripravené našou spoločnosťou majú životnosť až 35-45 rokov.

Pokiaľ máte záujem získať pre Váš bytový dom čo najvyššiu životnosť po obnove, neváhajte a kontaktujte nás. Naši odborníci Vám radi poskytnú odbornú pomoc ako postupovať (prvá konzultácia je vždy bezplatná).

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti